Pokračuje účast veřejnosti na projektu

Pracovní skupina Heidenau na místě dne 30. září

Dne 30. září 2020 se zástupci pracovní skupiny Heidenau setkali na místě stavby při dodržení současných hygienických a bezpečnostních požadavků. Účastníci navštívili oblast kolem Pechhütte Heidenau, státní komunikace 172 (úsek kolem Niederhofu) a shlédli stávající trasu západně od stanice Heidenau-Großsedlitz. Smyslem akce bylo odpovědět na otázky účastníků a nasbírat další informace pro projekční přípravu. Návrh záznamu z prohlídky bude k dispozici v mediatéce od konce října.

Arbeitsgruppe Heidenau vor Ort am 30.9.20 (DB Netz AG/Susann Holtorp)

První online informační akce se úspěšně konala dne 7. října 2020

První online informační akce přilákala přibližně 135 digitálních návštěvníků, kteří se chtěli dozvědět více o projektu a průběhu jeho přípravy. Kay Müller (vedoucí projektu, DB Netz AG) a Claudia Dienst (ifok GmbH, moderování) provedli účastníky akcí a na konci akce odpovídali na otázky z chatu. Zpětná vazba na tento nový formát provedení byla poměrně pozitivní, i když takto nelze nahrazovat přímý kontakt s dotčenými občany. Ve stejné formě má akce pokračovat v roce 2021.

Akci si můžete kdykoliv prohlédnout online na youtube kanálu projektu.
Prezentaci a Otázky a odpovědi naleznete v mediatéce.

Hinter den Kulissen der ersten Online-Informationsveranstaltung (DB Netz AG)

Informační centrum v Heidenau bude otevřeno v roce 2021

Společnost Deutsche Bahn také oznámila, že v roce 2021 zřídí informační centrum ve městě Heidenau. Informační centrum poskytne obyvatelům a zainteresovaným stranám možnost seznámit se v rané fázi projektu s dopadem projektu na jejich bezprostřední okolí a oblasti života, a informovat se o projektu jako takovém a o jeho průběhu.

„Vyzýváme všechny obyvatele a zúčastněné strany, aby zaslali e-mailem informace o vhodném místě nebo nemovitosti v Heidenau, na adresu dresden-prag@deutschebahn.com. Pro společnost Deutsche Bahn je velmi důkežité, aby plány a opatření týkající se projektů byly prezentovány a projednávány transparentně. Informační centrum se stane nedílnou součástí projektu a zúčastnění veřejnosti.“

Susann Holtorp (práce s veřejností a komunikace projektu spol. DB Netz AG)