Proběhly dialogy s občany v Heidenau, Pirně a městě Cotta

Společnost DB Netz AG provedla dne 9., 16. a 17. dubna první dialogy s občany k projektu novostavby tratě Praha-Drážďany. Přímo s projektovým týmem tak hovořilo zhruba 280 zájemců. Mezi kontaktní osoby na místě patřilo také zemské řízení Sasko a ESÚS.

Občanský dialog v Heidenau 16. dubna 2019/DB AG

Mezi hlavní témata patřila stavba tunelu, nadcházející územní řízení a možné varianty. Nejdůležitější otázky a odpovědi naleznete v našich nejčastěji kladených otázkách k občanskému dialogu.

Nejdůležitější otázky z občanských dialogů v dubnu 2019